جاحوله ای طرح مدرن

جاحوله ای طرح مدرن

جاحوله ای طرح مدرن رنگ سفید باکس حوله رنگ سفید طرح مدرن

دکوکابین تولید جا حوله ای های پی وی سی در طرح ها و مدل های مختلف

سرویس روشویی – فول ست کابینت روشویی جاحوله ای برای دستشویی

هزینه جا حوله ای به دلیل تولید مستقیم از هزینه موجود در بازار کمتر است.

جاحوله ای طرح مدرن

تمامی جنس جاحوله ای ها در تمامی طرح ها به گونه ای است که امکان

زنگ خوردگی در آن وجود ندارد. در صورتی که به دنبال جا حوله ای هستید

که فضای کمتری را اشغال کند میتوانید از جا حوله ای های سبک مدرن

که امکان جمع شدن را دارد استفاده کنید.